در حال حاضر نوین مدیریت این باشگاه را در دست گرفته و در اولین اقدام خداداد عزیزی را به‌عنوان سرمربی معرفی کرده است. خداداد گفته: «جنگ مدیریتی به خودشان مربوط است ولی من طبق سندی که نشان دادند، توافق کردم. تلاش‌ می‌کنیم که تیم خوبی ببندیم.» درهمین حال تن‌زاده گفته این انتخاب قانونی نیست و جرم انجام شده است!