مسعود شجاعی در این خصوص به «ایسنا» گفت: «همیشه تلاشم را کرده‌ام تا از نظر فیزیکی و روحی در بهترین شرایط باقی بمانم تا به تیم باشگاهی و تیم‌ملی کمک کنم. هر زمان که مربیان صلاح بدانند و احساس کنم نمی‌توانم به تیمم کمک کنم به نظرشان احترام می‌گذارم. تا جایی که بتوانم از نظر فیزیکی در سطح فوتبال قرار داشته باشم حتما ادامه‌ می‌دهم.» او در مورد شرایط تیم در جام‌جهانی نیز گفت: «همان‌طور که دیدید ما بهترین عملکردمان را ارائه دادیم و فکرمی‌کنم لیاقت‌مان بیشتر از امتیازات و نتایجی بود که در این جام کسب کردیم. همه دنیا احترام خاصی برای ما قائل هستند. ما در این مسابقات تاریخ ساز شدیم، چرا که تاکنون در جام‌جهانی چهار امتیاز کسب نکرده بودیم.»