فیفا که اصرار زیادی برای ورود این تکنولوژی به فوتبال داشت درحالی تصمیم خود را عملی کرد که این طرح موافقان و مخالفانی دارد. موافقان معتقد هستند از حجم اشتباهات داوری کاسته می‌شود و مخالفان نیز می‌گویند با ورود این سیستم از جذابیت فوتبال کاسته خواهد شد. اما همزمان با استفاده از این تکنولوژی در جام‌جهانی نیز برخی تیم‌ها که از این سیستم متضرر شده‌اند آن را ناکارآمد خواندند و به استفاده از آن اعتراض کردند. تیم‌ملی ایران در سه بازی خود در جام‌جهانی، به جز در بازی اول با مراکش که صحنه مشکوکی که داور را مجاب به استفاده از تکنولوژی داوری کند نداشت، در دو بازی دیگر خود مقابل اسپانیا و پرتغال از این سیستم هم منتفع شد و هم متضرر.

در بازی با اسپانیا کمک داور ویدئویی گل سعید عزت‌اللهی را مردود و آفساید اعلام کرد اما اوج این ماجرا در بازی با پرتغال بود که این سیستم چندبار، مورد استفاده داور بازی قرار گرفت. در صحنه پنالتی پرتغال که روی رونالدو اتفاق افتاد این سیستم VAR بود که پنالتی را قطعی کرد. تصمیمی که به اعتقاد خیلی از کارشناسان اشتباه بود. سپس خطای رونالدو روی پورعلی‌گنجی داور را مجاب کرد از این سیستم کمک بگیرد که در نهایت داور با بازبینی صحنه یک کارت زرد به ستاره پرتغال داد. در این صحنه هم برخی معتقد بودند دادن این کارت زرد اشتباه بوده و باید کارت قرمز داده می‌شد اما برخی دیگر صحنه را مستحق هیچ جریمه‌ای نمی‌دانستند.

پنالتی ایران نیز توسط همین سیستم مورد بازبینی قرار گرفت و داور برخورد توپ به دست بازیکن پرتغال را هند پنالتی تشخیص داد. حتی آن صحنه هم منتقدان زیادی داشت و نحوه برخورد توپ با دست را پنالتی نمی‌دانستند. جالب اینکه در بازی همزمان با ایران نیز که دو تیم اسپانیا و مراکش به میدان رفتند، بازیکنان مراکش نسبت به تصمیمات داور و کمک داور ویدئویی به‌شدت اعتراض کرده و معتقد بودند VAR فقط برای کمک به تیم‌های قدرتمند استفاده می‌شود. موضوعی که مهدی طارمی مهاجم کشورمان نیز دقیقا به همین شکل به آن اشاره کرده است. او بعد از بازی با پرتغال گفت: «فکر می‌کنم سیستم VAR فقط برای تیم‌های بزرگ است و برای تیم‌های کوچک هر اتفاقی بیفتد نمی‌بینند.» کی‌روش هم بعد از بازی در این خصوص گفته بود: «همه موافقند سیستم VAR خوب کار نمی‌کند و همه به آن اعتراض دارند. تنها تیم‌هایی که معترض نیستند پرتغال و اسپانیا هستند.» با این شرایط واضح است که این تکنولوژی نیز مانند دیگر تصمیمات داوری به‌صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود. بازیکنان و مربیان مختلفی در انتقاد از این سیستم معتقد هستند صحنه‌های بازبینی باعث می‌شود تا بازی زیاد از جریان بیفتد و با این شرایط بازی کردن سخت شده است. در مجموع نسبت به موفقیت این سیستم در آینده تردید‌هایی وجود دارد.