اما پاناما حریف امروز انگلیس در بازی اول خود با نتیجه ۳برصفر به بلژیک باخت و امروز با ترس حذف مقابل حریف نامدار خود ظاهر خواهد شد. پاناما برای فرار ازحذف باید امروز حداقل یک تساوی ازاین بازی کسب کند. در بازی دوم ژاپن به مصاف سنگال خواهد رفت. ژاپنی‌ها در بازی اول خود با شایستگی تیم قدرتمند کلمبیا را شکست دادند و با اندوخته امتیازی خود امیدوار هستند در دو بازی آینده جواز حضور در مرحله بعدی را کسب کنند. سامورایی‌ها در صورت کسب تساوی در بازی امروز نیز امیدوار خواهند بود. سنگال هم مانند ژاپن بازی اول خود را مقابل لهستان پیروز شده و آنها نیز شرایط مشابهی با حریف خود خواهند داشت. در بازی سوم لهستان باید به مصاف کلمبیا برود. هر دو تیم زخم‌خورده از بازی اول خود هستند و برای فرار از حذف زودهنگام برای برد به زمین خواهند آمد. در صورت باخت هرکدام از این دو تیم بازی آخر آنها تشریفاتی خواهد شد اما کسب نتیجه تساوی کار را در این گروه پیچیده خواهد کرد.

انگلیس- پاناما، ورزشگاه نیژنی.....................................................۱۶:۳۰

ژاپن- سنگال، ورزشگاه اکاترینبورگ........................................ ۱۹:۳۰

لهستان- کلمبیا، ورزشگاه کازان................................................ ۲۲:۳۰