آنها از هوادارانشان انرژی مثبت خواستند تا بدرقه راهشان باشد. اینجا در ایران هم راهی به غیر از امیدواری نیست. هرچند که مجسم کردن نام اسپانیا و پرتغال و ستاره‌های آنها چیز زیادی از این امیدها باقی نمی‌گذارد؛ اما این دنیای فوتبال و توپ گرد است که در آن هر ناممکنی ممکن هم می‌تواند باشد. این‌گونه است که بسیاری دل خوش به تکرار معجزه مقابل آرژانتین هستند که شاید این بار دیگر مسی‌ای در کار نباشد که در دقیقه ۹۰ پنبه تمام رویاها را بزند. مگر نه اینکه کی‌روش امیدوار است روز، روز رونالدو نباشد. خدا را چه دیدید شاید همین‌گونه شد. شاید این اعجوبه پرتغالی که کمتر پیش آمده روز، روزش نباشد، دست از تاریخ‌سازی کشید و مقابل ما کوتاه آمد. بعید است اما شاید زد و دنیایی که ۳۶۴ روزش به کام رونالدوست یک روز هم به او استراحت داد و سرنوشت روی خوش خود را به ما نشان داد.

حقیقت داستان این است که ما هم در پس تمام خیالبافی‌هایمان می‌دانیم که سرخوشی در روسیه اما و اگر‌های بسیار دارد. اگر مراکش روز اول را به کاممان تلخ نکند... اگر اسپانیایی‌ها ما را دست کم بگیرند... اگر پرتغال روز آخر بی‌انگیزه‌تر از همیشه مقابل ما بایستد... اگر تمام قوانین فوتبال زیر پا گذاشته شود... اگریکبار هم حق به حقدار فوتبال نرسد و اگر زد و مثل بازی با آرژانتین و آن خطای معروف روی اشکان دژاگه تکرار شد داور از نام بزرگ حریف نترسد و پنالتی ما را بگیرد... و چند اما و اگر دیگر رخ دهد تا ما هم لذت داشتن سری میان سرهای بزرگ فوتبال دنیا را بچشیم. مگر همیشه تاریخ تیم برتر برنده بوده است؟

این ویژگی ممتاز فوتبال است که هر از گاهی آنها را که سال‌های سال است درخواب غفلت مانده‌اند و برای روز زمستانشان هیچ نکاشته‌اند، هم پاداش می‌دهد. به این امید که به خودشان بیایند. بله، عقل و منطق و عدالت می‌گوید ما باید مقابل اسپانیا و پرتغال «له» شویم؛ چون آنها بوده‌اند که سال‌های پیش از این زحمت سیستماتیک کردن و نظم و نظام بخشیدن فوتبال را به خودشان داده‌اند. اما فوتبال هر از گاهی تمام این قواعد را زیرپا می‌گذارد. دست شاگرد تنبل راهم می‌گیرد و از انتهای کلاس به صدر مجلس می‌آورد. این شرط جذابیت است. این همان ویژگی است که باعث می‌شود بازیکنان ماهم امید  و آرزو را قبل از سفر در چمدان خود گذارند. می‌شود. اگر سرنوشت کمی دلش برای ما به رحم آید و در لابه‌لای اخبار حرکت لجام‌گسیخته قیمت سکه و دلار و گرانی، فوتبال برایمان پیام‌آور سرخوشی باشد.