به گزارش خبرگزاری فارس، کمال کامیابی‌نیا همراه با فرشاد احمدزاده در سفری غیرمنتظره راهی ترکیه شدند، اما هنوز دلیل سفر کامیابی‌نیا به این کشور مشخص نیست. مدیر برنامه‌های کامیابی‌نیا طی روزهای چهارشنبه و جمعه در باشگاه پرسپولیس مذاکراتی را با حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه انجام داد و حتی روز جمعه رقم پیشنهادی پرسپولیس به این بازیکن هم اعلام شده اما اینکه چرا کامیابی‌نیا راهی ترکیه شده هنوز مشخص نیست.