24 (4)

به این ترتیب تعیین پنالتی‌زن اول تیم‌ملی از جمله دغدغه‌های ذهنی کارلوس کی‌روش محسوب می‌شود. با توجه به آمار، سابقه و ترکیب احتمالی تیم‌ملی، به نظر می‌رسد علیرضا جهانبخش و قوچان‌نژاد گزینه‌های اصلی زدن پنالتی در جام‌جهانی باشند. آمار نرخ تبدیل پنالتی به گل ملی‌پوشان را در جدول فوق می‌بینید.