سرمربی تیم ملی در مصاحبه با فاکس اسپورت برزیل می‌گوید: «میراثی که من برای فوتبال ایران بر جا گذاشتم تنها مربوط به مسائل تکنیکی نمی‌شود بلکه درباره مباحث ساختاری و از این قبیل توانسته‌ام میراثی بر جا بگذارم و تغییرات عمده و گسترده‌ای را در این زمینه‌ها ایجاد کردم. من معتقدم که این تغییرات در تیم‌ملی فوتبال ایران بسیار روشن بوده است. جایی که می‌توان فوتبال ایران را به دوران قبل از این تغییرات و بعد از آن تقسیم کرد. در شش یا هشت سال آینده این تغییرات می‌تواند به بهترین شکل ایجاد شود. برای من حضور در ایران تجربه گرانبهایی بود. با وجود همه سختی‌ها و کم و کاستی‌ها تلاش برای پیدا کردن راه‌حل همیشه وجود داشت. همیشه تلاش کردم تا بازیکنانم بهتر شوند و پیشرفت کنند.» او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کنید فوتبال باعث شده از ایران یک چهره واقعی‌تر به دنیا نشان داده شود، گفت: «تصویر تیم‌ملی فوتبال ایران در جهان کمک می‌کند تا یک چهره واقعی از مردم ایران را به جهان نشان دهیم. نه تنها مردم ایران،‌ بلکه از فرهنگ و شرایط زندگی آنها که تفاوت زیادی با دیگران ندارد. مسائل سیاسی بسیار پیچیده هستند ولی به هیچ‌وجه نشان‌دهنده فوتبال و فعالیت‌های فوتبالی نیستند. فوتبال ورزش مردم است. جایی که بازیکنان برای مردم کشورشان تلاش می‌کنند تا جامعه به آنها افتخار کند.»