بویو که از دو پا دچار معلولیت است، ساعت ۸:۲۵ به وقت نپال قله را فتح کرد تا به گفته پسرش او رویای۴۰ ساله خود را تحقق بخشد. این کوهنورد چینی برای نخستین بار در سال ۱۹۷۵ قصد صعود به قله را داشت که به‌دلیل شرایط نامساعد جوی ناکام ماند. او در آن زمان به‌دلیل اینکه یکی از همنوردانش حال جسمی مناسبی نداشت، کیسه خوابش را به وی داد و خودش به دلیل سرمازدگی شدید پاهایش را از دست داد.