محمد صلاح که به تازگی جایزه بهترین بازیکن سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ لیگ جزیره را کسب کرد اکنون با اتفاق جالبی روبه‌رو شده است؛ چراکه یک هوادار خانم از ستاره مصری لیورپول از روی سکوهای ورزشگاه خواستگاری کرده است. در این راستا یک هوادار خانم فوتبال دراقدامی با آوردن یک پوستر که روی آن نوشته شده بود: «صلاح با من ازدواج می کنی؟» از سکوهای ورزشگاه از ستاره مصری خواستگاری کرد. صلاح به‌خاطر درخشش بی‌بدیلی که در این روزها در فوتبال از خود به نمایش گذاشته، محبوبیت زیادی در میان فوتبال دوستان پیدا کرده است.