به گزارش ورزش سه، پس از آنکه پورمختار نماینده مجلس در نطقی از وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال به‌دلیل دعوت مجدد از مسعود شجاعی به تیم‌ملی انتقاد کرد، دامنه این مساله به مراجع قضایی کشیده شده و رئیس فدراسیون فوتبال برای ادای توضیحات به‌ دادستانی رفته است. مسعود شجاعی به‌دلیل بازی در مسابقه‌ای با تیم یونانی پانیونیوس مقابل یک تیم رژیم اشغالگر قدس مورد انتقاد محافل سیاسی قرار گرفت و در چند اردو به تیم‌ملی دعوت نشد، با این حال پس از رایزنی‌های وزیر ورزش و مهدی تاج با مقامات مسوول شرایط بازگشت وی به تیم‌ملی فراهم شد.