یکی از نقدهای علی کریمی نیز به همین موضوع اشاره داشت. حالا یکی از بازیکنان تیم فوتبال جوانان نیز این موضوع را در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم تایید کرده و می‌گوید: «لباس‌ها را از برخی بازیکنان نمی‌گرفتند، اما از بعضی دیگر لباس‌ها را پس گرفتند. از آنهایی که اردوهای اول‌شان بود یا تازه به تیم اضافه شده بودند، تمام لباس‌ها را پس گرفتند. گفتند به نمازخانه فرودگاه امام (ره) بروید و لباس‌ها را عوض کنید و تحویل بدهید. حتی بازی‌ها که تمام شد، تمام لباس‌ها از جمله لباس هتلی بازیکنان، گرمکن و... را از بازیکنان پس گرفتند.»