او گفت: «با توجه به اتفاقاتی که هفته گذشته رخ داد، این یک شادی گل ویژه بود. بعضی از هواداران اسپانیول از مدت‌ها قبل به من و خانواده‌ام توهین می‌کردند. من هم داشتم به آنها می‌گفتم که ساکت باشند اما شاید نباید این کار را می‌کردم چون من در میان هواداران اسپانیول دوستان زیادی دارم. شاید بهتر بود که این حرکتم را مستقیما خطاب به باشگاه یا مالکان آن انجام می‌دادم. همان‌طور که قبلا هم گفتم اسپانیول  رقیب ما نیست.»