او به خبرگزاری فارس گفته: «من بعد از بازی صحبت‌هایی کردم اما در آن صحبت‌ها هیچ منظوری نداشتم. اتفاقا برنامه نود همیشه پشت پرده‌های ناسالم فوتبال را نشان داده و دست خیلی از افراد سودجو را از فوتبال بریده است. این برنامه به دنبال حق فوتبال است و متاسفانه باید بگویم ما بازیکنان و مربیان هیچ گاه به حق خودمان نمی‌رسیم اما در این برنامه می‌توانیم حرف‌هایمان را بزنیم و صحبت‌هایمان را به گوش مسوولان برسانیم. در این برنامه مشکلات ما فوتبالی‌ها عنوان می‌شود و اگر این برنامه نباشد کسی نیست که حق فوتبالی‌ها را بگیرد. در برنامه نود هفته گذشته مشخص شد که یکسری باید جوابگوی کارهایشان باشند. من از آن صحبت‌ها منظور خاصی نداشتم. در برنامه هفته گذشته نود خیلی از مسائل روشن شد و برخی‌ها باید بابت مسائلی که به وجود آوردند، پاسخگو باشند. این‌طور نیست که برخی به فوتبال بیایند، کارهایی انجام دهند و بعد بروند. به هر حال این‌طور نیست که هر کسی هر کاری دلش خواست انجام دهد و پاسخگوی اعمالش نباشد. باید مشخص شود که آنها در دوران حضورشان در فوتبال چه کارهایی انجام داده‌اند و برنامه نود هم این موارد را همیشه پیگیری می‌کند.»