این موضوع بازتاب بسیار وسیعی در این کشور و رسانه‌های دیگر جهان داشته است. خاویر تباس رئیس سازمان لیگ فوتبال اسپانیا به این موضوع واکنش جالبی داشت و به نوعی رئیس فیفا را تهدید کرد. او گفت: «این تهدید فیفا شبیه یک جوک است. فکر نمی‌کنم اینفانتینو توان انجام چنین کاری را داشته باشد.» سرخیو راموس کاپیتان اسپانیا نیزبا ناباوری نسبت به حذف کشورش از این مسابقات گفت: «جام‌جهانی بدون اسپانیا؟ باورش برایم بسیار سخت است. این موضوعی است که مدیران فوتبال کشور باید آن را حل کنند و ما نمی‌توانیم در آن دخالت کنیم. اما فکر حذف ما از جام‌جهانی هم آزاردهنده است.» قرار است هیاتی مشترک از فیفا و یوفا به مادرید سفر کنند تا وضعیت موجود را مورد بررسی قرار دهند و در نهایت تصمیم در مورد این کشور اتخاذ شود.