براساس گزارش پلیس منطقه، مجسمه ستاره آرژانتینی با پاهای قطع شده بر زمین افتاده بود. این مجسمه در پاسئو گلوریا واقع است که در آن جا مجسمه افراد برجسته ورزشی دیده می‌شود. این نخستین بار نیست که مجسمه مهاجم بارسلونا تخریب می‌شود. ژانویه ۲۰۱۷ نیز مجسمه این بازیکن بدون دست و سر مانده بود.