حسین کعبی در این خصوص به «ایسنا» گفت: «دوست داشتم که فیگو را ببینم ولی فردوسی‌پور من را دعوت نکرد. البته بابت این موضوع ناراحت نیستم ولی دوست داشتم تا او را از نزدیک ببینم چون دیدن او باعث افتخار ما است. البته دعوت شدن نکونام و پژمان منتظری بهتر بود.» کعبی در مورد گروه ایران در جام‌جهانی روسیه نیز گفت: «در گروه بسیار سختی قرار گرفتیم. گروه سخت که نه، گروه مرگ برای ما رقم خورد. من گروه‌های دیگر را که نگاه کردم با گروه ما قابل مقایسه نیست. این مسابقات بهترین فرصت است که خودمان را امتحان کنیم.