دیه‌گو مارادونا که همیشه با حواشی مختلف روبه‌رو بوده در این مراسم از یک پاپیون زرد رنگ بزرگ برای لباسش استفاده کرده بود و در طول مراسم نیز با حرکات خود جلب توجه می‌کرد. حالا روزنامه آس اسپانیا با مدل لباس مارادونا شوخی کرده و در متنی کوتاه به وی طعنه زده است. این روزنامه معتبر با انتشار تصویری از لباس مارادونا او را با میکی‌ماوس مقایسه کرده و نوشته است: «این مرد دوست داشتنی و پرحاشیه همیشه باید سوژه رسانه‌ها شود.»