او در شکایتی تازه خواهان دریافت بخشی از قراردادش از باشگاه استقلال شده است. وثوق احمدی، رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان در این باره به ورزش سه گفت: «جباری در شکایت تازه خود از استقلال خواستار بخشی از طلبش شده است. ما به این باشگاه نامه زده‌ایم اما آنها جوابی به ما نداده‌اند. این اختلاف مالی درحال بررسی در کمیته انضباطی است اما این پرونده هنوز تکمیل نشده است. استقلال هنوز پاسخی به نامه کمیته تعیین وضعیت نداده است.»