محبوبیت رضایی در شارلوا

مهدی بیات گفت: «رضایی از بودن در اینجا خوشحال است. هواداران عاشق او هستند. این آغاز یک ماجراجویی بزرگ است و خوشحالم که توانست موفق شود. من به شخصه تمایل زیادی برای جذب بازیکنان ایرانی نداشتم. چیزی که ما امروز در زمین بازی می‌بینیم به‌خاطر پدرم است. پدرم دراین رابطه تصمیم گرفت و توصیه کرد که نمایندگان شارلوا با کاوه رضایی جلسه‌ای بگذارند. از پدرم تشکر می‌کنم. او باعث شد کاوه رضایی به شالروا بیاید.»