قرار بود در این فصل ورزشگاه مجهز «فولاد آره‌نا» در شهر اهواز افتتاح شود؛ اما هنوز به دلیل انجام مراحل تکمیلی پروژه این اتفاق نیفتاده است. با این حال این ورزشگاه که می‌تواند یکی از مجهزترین ورزشگاه‌های فوتبال در ایران باشد با ظرفیت بیش از ۳۰ هزار تماشاگر و امکانات رفاهی متنوع درحال تکمیل است. جالب است که تمامی جایگاه‌های تماشاچیان و صندلی‌ها کاملا در زیر سقف ۳۰ هزار مترمربعی سایه ‌انداز آن که از نوع بهترین چادر پلیمری دنیا متناسب با اقلیم اهواز است، قرار می‌گیرند. این استادیوم با شرایط استاندارد خود می‌تواند به راحتی بازی‌های بین‌المللی را میزبانی کند.