وی در واکنش به این مساله که چه مجازات یا حکم حداقلی و حداکثری برای باشگاه‌هایی که صداقت مالی نداشته باشند در نظر گرفته خواهد شد، اظهار کرد: «آیین‌نامه کمیته انضباطی مجازات خاصی را در نظر نگرفته و این موضوعی است که به‌صورت انضباطی به آن رسیدگی می‌شود. اگر خلاف ادعای مطرح شده باشگاه‌ها، چیزی به اثبات برسد، آن موقع تصمیم‌گیری خواهد شد. چون تاکنون چنین موردی نبوده که مجوز باشگاهی صادر و سپس مشخص شود که اشتباهی در کار بوده و صداقت وجود نداشته، چنین چیزی پیش‌بینی نشده است. شاید هم در دیگر آیین‌نامه‌ها وجود داشته باشد که من نمی‌دانم، اما روال به این شکل است که اگر شکایتی صورت بگیرد و موردی انضباطی شود، آیین‌نامه مخصوص پرونده مورد شکایت نیز همراه پرونده ارائه می‌شود. چون یک آیین‌نامه کلی داریم و هر موضوع نیز آیین‌نامه جداگانه دارد. نکته‌ای که باشگاه‌ها باید به آن توجه داشته باشند این است که در آیین‌نامه صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها، چند راه برای تعیین تکلیف بدهی باشگاه‌ها وجود دارد. باشگاه‌ها باید از طلبکاران خود رضایت گرفته و بدهی خود را تسویه کنند. راه بعدی نوشتن توافقنامه برای پرداخت بدهی است و راه دیگر هم رسیدگی پرونده در مرجع ثالث است که در این خصوص کمیته تعیین وضعیت، کمیته استیناف و CAS وجود دارند. در ادامه کار برای باشگاه‌هایی که بدهی زیادی دارند سخت‌تر می‌شود.»