این بازی درحالی که لیون با پنج گل از همشهری‌اش پیش بود در ‌دقیقه ۸۷ برای دقایقی متوقف شد. خوشحالی نبیل فکیر باعث این اتفاق شد. کاپیتان لیون پس از اینکه در ‌دقیقه ۸۵ گلزنی کرد پیراهنش را در آورد و آن را جلوی چشمان تماشاگران حاضر در ورزشگاه سن‌اتین به نمایش گذاشت. این حرکت باعث خشم هواداران میزبان شد و آنها وارد زمین شدند. داور مجبور شد بازی را متوقف کند و پس از ۳۰ ‌دقیقه با تلاش پلیس تماشاگران به جایگاه خود بازگشتند تا دوباره بازی پیگیری شود. خوشحالی پس از گل فکیر یادآور حرکت لیونل مسی در سانتیاگو برنابئو بود.