سایت ورزش سه بدون ذکر نام به نقل از یکی از مسوولان زندان قزل حصار روایت جدیدی از رفتار عجیب او را روایت کرد: «ایشان آخرین بار که به مرخصی رفته با ۵/ ۲۸ گرم شیشه دوباره دستگیر می‌شود و به زندان می‌آید.» همین اتفاق باعث شده بار دیگر دادگاهی پرونده او را بررسی کند و محکومیت تازه‌ای درخصوص وی درنظر گرفته شود: «دادگاه او را به بیست سال حبس دیگر محکوم کرد و با توجه به اینکه حکم قبلی‌اش حبس ابد بوده، باید بگویم کار او بسیار سخت شده و باید در زندان بماند. همچنین به‌دلیل اینکه او در دوران مرخصی بازهم دستگیر شده دیگر امکان مرخصی ندارد.» در واقع حبس ابد او امروز بیست سال دیگر افزایش یافته است و این می‌تواند به معنای از دست رفتن شانس‌های بزرگی مثل عفو یا کم‌شدن حبس او باشد. حالا دیگر خبری از رفقای قدیمی و ریش سفیدهایی هم که دنبال انجام کارهای او بودند، نیست و بازیکن اسبق سرخابی تنهاتر از همیشه پشت میله‌ها روزها را سپری می‌کند. حکم سنگینی که برای او بریده شده، تمام امیدهایی را که نسبت به بخشش یا عفو یا کم شدن میزان حبسش وجود داشت، از بین برده است.