بازیکن برزیلی پاری‌سن‌ژرمن نسبت به این اخراج این‌گونه واکنش نشان داد: «داور به‌شدت تحت تاثیر بازی و معلوم بود با اخطار به من می‌خواهد اقتدارش را ثابت کند. اگر بازیکن دیگری به‌جای من بود شاید با یک تذکر کار را انجام می‌داد و مشکل بر طرف می‌شد. بازیکن مقابل من خودش را روی زمین انداخت و داور هم دید و من منتظر بودم تا داور به او بابت این کار تذکر بدهد اما همه چیز برعکس شد. تماشاگران هر چیزی را که در دست داشتند به سمت ما پرت می‌کردند. نان باگت، قوطی‌های نوشیدنی و... فوتبال این چنین نیست. نمی‌دانم فدراسیون این حرکت را غیرورزشی می‌داند یا نه.»