این بازیکن حدود یک ماه پیش از حضور در تمرینات استقلال منع شد و از آن پس وضعیتش مشخص نیست. مدیران باشگاه حاضر نیستند به جباری نامه رسمی بدهند و او را کنار بگذارند و فقط به‌صورت شفاهی به او اعلام کرده‌اند که حق شرکت در تمرینات را ندارد. با این شرایط مدیران استقلال یا مجبور هستند جباری را به تمرینات برگردانند یا او را در لیست مازاد قرار بدهند و پولش را به‌طور کامل پرداخت کنند. جباری در این خصوص به خبرگزاری فارس گفت: «من از استقلال شکایت کردم تا تکلیفم روشن شود.  البته شکایتم به‌صورت رسمی به این دلیل است که ببینم چه اتفاقی افتاده و تکلیف خودم را روشن کنم.

 درواقع می‌خواهم با شرایطی که اتفاق افتاده کار را قانونی جلو ببرم و منتظر بمانم تا ببینم چه اتفاقی می‌افتد. در این مدت صحبت‌های زیادی انجام دادم، اما اتفاق جدیدی نیفتاد. همه می‌دانند چه رفتاری شد و نیازی نیست دوباره بخواهیم به این مسائل ورود کنیم. هواداران به خوبی از شرایطی که اتفاق افتاده، آگاه هستند. این نوع برخورد باشگاه تنها با من نبوده و با بازیکنان دیگر هم چنین برخوردهایی صورت گرفته است. اگر هم شکایتی کرده‌ام، به این دلیل بود که باشگاه استقلال هیچ اقدامی برای مشخص کردن تکلیفم نکرد. واقعیت این است که منتظر هستم تا فدراسیون تصمیم بگیرد و هر تصمیمی که فدراسیون فوتبال بگیرد تابع هستم.»