سرمربی تیم‌ملی فوتبال ایتالیا صعود نکردن تیمش به جام‌جهانی را یک فاجعه بزرگ فوتبالی می‌داند. به‌ گزارش «‌ایسنا» ونتورا گفت: «جام‌جهانی باید ایتالیا را داشته باشد و اگر صعود نکنیم یک فاجعه بزرگ فوتبالی برای ما خواهد بود. کار کردن در تیم‌ملی بسیار سخت‌تر از فعالیت باشگاهی است. در اینجا ما فقط ۲۴ ساعت بازیکن را دراختیار داریم و تنها می‌توانیم از نظر انگیزشی و روانی آنها را تقویت کنیم و دیگر همه چیز بستگی به خود بازیکن دارد.»