طارمی متوجه این قضیه شده است که اگر قرار باشد به دادگاه CAS اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر بدهد بیش از دو ماه زمان می‌برد تا پاسخ درخواست او داده شود. این در شرایطی است که این دادگاه بعد از دستور موقت محرومیت طارمی ممکن است بعد از چند ماه رای به طی دوران محرومیت این بازیکن بدهد که در آن صورت او جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه را از دست خواهد داد. بنابراین طارمی به احتمال زیاد می‌پذیرد که دوران محرومیتش را طی کند.