در همین حال چند رسانه روسیه‌ای به انتقاد از عملکرد سردار آزمون در تیم روبین‌کازان پرداختند که این فصل نتوانسته است برای تیمش گلزنی کند. سایت ‌اسپورت بیزینس نوشت: «چهار بازی پی‌درپی روبین‌کازان با نتیجه‌ یک‌برصفر شکست می‌خورد و این تیم از زدن گل عاجز است. مهم‌ترین دلیل افت روبین‌کازان آن بازیکنانی بودند که بردیف برای موفقیت روی آنها شرط بسته بود. یکی از این بازیکنان سردار آزمون است که نتوانست جای خالی یوناتاس را پر کند.» آزمون بیش از ۶۰۰ ‌دقیقه است که نتوانسته در لیگ روسیه گلزنی کند و در حال‌ حاضر ضعیف‌ترین آمار گلزنی بین مهاجمان را در اختیار دارد.