در پایان کمیته برگزاری مسابقات ارسلان کاظمی از پتروشیمی ایران را در ترکیب تیم ستاره‌های آسیا انتخاب کرد. ارسلان کاظمی در ۷ بازی خود برای پتروشیمی به‌طور میانگین، ۶/ ۹ امتیاز و ۷/ ۱۱ ریباند کسب کرد.