آرش برهانی به خبرگزاری تسنیم گفت: «درحال حاضر انتخاب مربی خارجی برای استقلال بهتر است ولی به شرط اینکه یک مربی مطرح و توانا بیاورند. اگر قرار باشد مربی درجه دو یا سه بیاورند، چیزی تغییر نمی‌کند. من معتقدم اگر یک مربی خوب بیاید می‌تواند با چند تغییر شرایط استقلال را بهتر کند. این تیم می‌تواند نتایج قبلی را جبران کند.»