سرمربی پاری‌سن‌ژرمن به احتمال حضورش در رم واکنش نشان داد و تاکید کرد که در PSG باقی خواهد ماند. به‌ گزارش «‌ایسنا» اونای امری گفت‌: «با پاری‌سن‌ژرمن قرارداد دارم و دلیلی ندارد وارد فصل جابه‌جایی شوم و به‌دنبال تیم جدیدی باشم. ناصر الخلیفی، رئیس باشگاه پاری‌سن‌ژرمن به من اعتماد دارد و در جلسه‌های زیادی که باهم داشتیم، تاکید کرده است که به کار خود ادامه خواهم داد.» اونای امری فصل نخست حضور خود در پاری‌سن‌ژرمن را پشت‌سر می‌گذارد و نتوانسته انتظارات را برآورده کند.