ایفمارک(مرکزپزشکی فوتبال درایران) نتایج آماری از مطالعه‌ای درفوتبال ایران را منتشر کرد که بهت و حیرت جامعه ورزش را در پی داشت. با ارزیابی‌های آماری این مرکز به نظر می‌رسد میزان شیوع مصرف سیگار در بین فوتبالیست‌های لیگ برتر فوتبال ایران با توجه به اظهارنظر خود بازیکنان، به‌طور واقعی چیزی حدود ۲۰درصد است. همچنین با آنالیز آماری مشخص شد میزان شیوع مصرف قلیان در میان این بازیکنان چیزی حدود ۵۰درصد است که یک آمار فاجعه‌بار در مورد فوتبال ایران خواهد بود. قبل از شروع لیگ برتر فوتبال امسال، از تمامی بازیکنان در ارتباط با مصرف سیگار و قلیان سوالاتی پرسیده شد. همه بازیکنان به این سوال پاسخ دادند که «به نظر شما چند درصد بازیکنان لیگ برتر سیگارمی‌کشند؟» تنها ۲۵درصد بازیکنان پاسخ دادند که هیچ بازیکنی سیگار نمی‌کشد، به آن معنی که ۷۵درصد بازیکنان اعتقاد داشتند که بازیکنان لیگ برتری سیگار می‌کشند اما میزان شیوع استفاده از آن را متفاوت گزارش کردند. این خبر بازتاب زیادی در رسانه‌ها و بین اهالی فوتبال داشته است. رئیس مرکز پزشکی سازمان لیگ و مدیر مرکز پزشکی فیفا در ایران از نگرانی مسوولان فوتبال از شیوع این پدیده در فوتبال صحبت کرد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، دکتر زهره هراتیان در این خصوص گفت: «متاسفانه استعمال دخانیات هر سال جان هزاران نفر را می‌گیرد و در فوتبال هم پیشکسوتان و اسطوره‌هایی را به دلیل بیماری‌های مرتبط با سیگار از دست دادیم. ازطرفی در کل دنیا فوتبالیست‌ها الگوی رفتاری نوجوانان محسوب می‌شوند و توسط رسانه‌ها رصد می‌شوند. امیدوارم تلاش‌های من و همکارانم با حمایت رئیس محترم فدراسیون فوتبال و سرپرست سازمان لیگ و سایر مراجع مربوط همراه و منتهی به تصویب قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در ورزشگاه‌های کشور در فصل بعدی مسابقات فوتبال شود.»