سرمربی چلسی نگران است که هیجانات بازی چلسی در نهایت باعث سکته قلبی او در کنار زمین شود. به گزارش خبرگزاری فارس، آنتونیو کونته گفت: «می‌ترسم تحرکاتم در کنار زمین باعث سکته قلبی شود. به همین خاطر واقعا باید من هم کنار بازیکنان تمرین کنم و سلامت خودم را حفظ کنم تا مبادا مشکلی برایم در کنار زمین رخ بدهد. البته می‌توانم یک GPS روی بدنم نصب کنم تا وضعیت قلبی مرا مشخص کند و اطلاعات به‌روزی به من بدهد. پیدا کردن یک تعادل بین تیم اکنون خیلی ضروری است.»