مدافع چپ پیشین پرسپولیس به انتقاد از عملکرد محسن ربیع‌خواه مدافع چپ کنونی این تیم پرداخت و گفت که او از حد متوسط هم پایین‌تر است. رضا شاهرودی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم تاکید کرد: «محسن ربیع‌خواه تاکنون چیز خاصی از خود نشان نداده و به عقیده من از یک مدافع چپ خوب، ۳۰ درصد پایین‌تر است. او حتی در حد متوسط هم نیست، اما برانکو باید از این بازیکن در پست دفاع چپ بازهم بازی بگیرد تا اعتماد به نفس ربیع‌خواه افزایش یابد. ربیع‌خواه همچنان استرس شدیدی دارد، اما معتقدم حتما به لحاظ فنی شرایط خوبی داشته که برانکو به او در ترکیب اصلی بازی می‌دهد. اگر تا دو، سه هفته دیگر روند ربیع‌خواه تغییر نکرد، باید محمد انصاری به سمت چپ برگردد و ربیع‌خواه از ترکیب خارج شود چون بیش از پنج، شش هفته نمی‌توان در پرسپولیس به بازیکنی اعتماد کرد.»