فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا

رپرتاژ آگهی: شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا در نظر دارد به منظور «احداث آزمایشگاه جامع آنالیز مواد معدنی، فرآوری مواد معدنی و مطالعات میکروسکوپی- کانی شناسی» واقع در استان تهران، نسبت به شناسایی و انتخاب پیمانکار به منظور انجام خدمات طراحی و مهندسی (پایه و تفصیلی) تامین تجهیزات، ساخت و راه‌اندازی به صورت EPC اقدام نماید.

لذا از شرکت‌های دارای توان مالی، تجربه فنی و صلاحیت فنی مرتبط با موضوع مناقصه (دارای حداقل رتبه ۲ پیمانکاری ساختمان و ابنیه و رتبه ۲ تاسیسات و تجهیزات) و یا دارای سابقه انجام پروژه‌های مشابه به صورت EPC دارند، دعوت به عمل می آید نسبت به  ارسال و تحویل نامه رسمی اعلام تمایل و آمادگی شرکت در مناقصه با معرفی نماینده مرتبط و ایمیل رسمی شرکت، تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1403/1/28 از طریق ایمیل‌های مندرج در ذیل (ارسال به هر دو ایمیل) و همچنین ارسال نامه رسمی (به صورت فیزیکی) به آدرس شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا اقدام نمایند.

بدیهی است شرکت کنندگان در مناقصه پس از ارسال نامه اعلام آمادگی، اسناد ارزیابی کیفی دریافت می نمایند.

 ایمیل‌ها :      

BIDS@PAYAMINERAL.COM

PYLB@PARMAN-CO.COM

آدرس شرکت: خیابان گاندی- نبش کوچه چهارم- مجتمع اداری و تجاری اطلس گاندی- طبقه دوم- واحد سه- دبیرخانه شرکت پایا

اکتشاف منابع معدنی پایا

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.