به گزارش روابط عمومی بانک ملت، وبملت گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به پایان آذرماه امسال را منتشر کرد که بر اساس آن، مانده سپرده های این بانک خصوصی شده، مبلغی بیش از ۹.۰۳۲.۳۵۶ میلیارد ریال اعلام شده است.

بر اساس این آمار که روی سامانه کدال سازمان بورس قرار گرفته است، بانک ملت در یک ماهه آذر ۱۴۰۱ مبلغی بالغ بر ۴۳.۵۷۲ میلیارد ریال و در مجموع ۹ ماه ابتدایی سال، نزدیک به ۳۵۶.۵۳۰ میلیارد ریال به سپرده های سرمایه گذاری، سود پرداخت کرده است.

مانده سرمایه گذاری وبملت در سهام نیز در پایان آذرماه امسال، حدود ۷۷.۲۱۴ میلیارد ریال گزارش شده است که نسبت به پایان ماه قبل، بیش از ۲۷.۹۵۰ میلیارد ریال افزایش نشان می دهد. بانک ملت در گزارش پایان آذرماه خود، مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی را نیز نزدیک به ۱۱۳.۱۶۵ میلیارد ریال ثبت کرده است.

بر اساس این گزارش، درحالی که مانده تسهیلات اعطایی پایان دوره آذرماه بانک ۲۶۲.۰۰۰ میلیارد ریالی ملت، ۹.۷۰۵.۲۸۰ میلیارد ریال( حدود ۹۷۱ هزار میلیارد تومان) بوده است، این بانک در آذرماه امسال بیش از ۸۶.۰۲۶ میلیارد ریال و در پایان سه فصل ابتدایی سال جاری مبلغی بالغ بر ۶۷۱.۸۱۰ میلیارد ریال از محل اعطای تسهیلات، در حساب های خود درآمد منظور کرده است.

درآمد سپرده گذاری بزرگ ترین بانک کشور هم در پایان ماه نهم ۱۴۰۱، نزدیک به ۶۵.۳۵۷ میلیارد ریال، درآمد آن از محل اوراق بدهی بیش از ۲۴.۳۹۴ میلیارد ریال، درآمد آن از محل سرمایه گذاری ها نزدیک به ۲.۵۹۰ میلیارد ریال و درآمد آن از محل دریافت کارمزد ها معادل ۶۶.۹۱۴ میلیارد ریال عنوان شده است.

این گزارش حاکی است، درآمد کارمزدی وبملت در یک ماهه آذر ۱۴۰۱ برابر با ۵.۹۴۰ میلیارد ریال بوده است.

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.