عنوان بنیان گذار علم  مدیریت نوین گردشگری جهان به یک محقق ایرانی اعطا شد

اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه های جهان در آمریکا (نیویورک) بخاطر ثبت اولین اختراع در صنعت گردشگری و نظریه ی MFT  و تایید آن توسط UNWTO  سازمان  جهانی جهانگردی ملل متحد و دانشگاه های معتبر جهان طی یک نامه رسمی به تاریخ پانزدهم اکتبر ۲۰۲۰ به پروفسور محمد شریف ملک زاده اهل ایران زاده سیستان، عنوان بنیان گذار  و پدر علم مدیریت نوین گردشگری جهان را اعطا نمودند.

دکتر محمدشریف ملک‌زاده دکترای مدیریت و دانشیار دانشگاه می باشد که از سوابق علمی ایشان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• تألیف کتاب تعاریف، مفاهیم، جاذبه‌ها و مسیرهای گردشگری با علایق ویژه در ایران

• تألیف کتاب اقتصاد مقاومتی و برجام

• تألیف کتاب مدیریت فرایند و کنترل کیفیت در تورهای با علایق ویژه به زبان انگلیسی

ثبت اولین اختراع در صنعت گردشگری جهان. این اختراع که با عنوان )) فرایند مدیریت، کنترل کیفی انواع تورها با علایق ویژه با تعیین جاذبه‌ها، مسیرها، امکانات و شاخص‌های گردشکری ((ثبت گردید مورد استقبال مجامع علمی دنیا قرار گرفت

• و ... 

ملک زاده

#محمدشریف_ملک‌زاده #دکترملکزاده #گردشگری  UNWTO#   # MFT

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.