بازار سرمایه، موجب شفافیت ارتقای کارایی و عملکرد شرکت ها به دلیل انتظارات سهام داران و فشار آنها برای بهبود روند فعالیت و تصمیمات مدیران می گردد. باعث حضور مشارکت عمومی مردم در ساختار سهامداری و تصمیم گیری شرکت ها در نهادهای دولتی و عمومی شده و احساس نقش آفرینی مردم در نظارت بر آن ها فراهم می گردد. 

با توجه به هجوم سهامداران و نقدینگی زیاد بر بازار سهام این امر موجب عمق بخشیدن به بازار سرمایه ایران و پیدا کردن نقش واقعی بازار سرمایه در اقتصاد کشور و پتانسیل جذب سرمایه های بیشتر در این بازار رسمی و شفاف می شود. 

به دلیل نقش آفرینی و حضور مردم در ساختار سهام داری این شرکت ها حفظ منافع عمومی جامعه به دلیل تصمیم گیری در مجامع و مدیریت شرکت ها توسط عموم و بخش خصوصی مستمر شده و دارایی های دولت به نحوه بهینه مدیریت می گردد. 

به دلیل مشکلات منابع مالی دولت برای ایجاد زیرساخت بستر در امور رفاهی و اجتماعی کشور می تواند با این منابع جدید طرح های بنیادی و کلان برای افزایش رفاه مردم در آینده انجام شود و برنامه های ساختاری نیمه تمام، اجرایی و عملیاتی گردد به ویژه حمایت از اقشار بازنشسته و تحت حمایت دولت در امور آموزش، بهداشت و درمان... 

ورود به بازار سرمایه و حضور در تالار شیشه ای بورس موجب اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی این نوع شرکت های دولتی می گردد و به تدریج باعث اصلاح فعالیت ها، بهبود عملکرد و بهره وری می شود. 

لازمه شفافیت در هر جامعه و نهاد عمومی مسئولیت پذیری و پاسخ گویی است که در مجموعه های شرکت های دولتی مثل شستا این ورود به بورس به دلیل الزامات افشا و گزارش گری شفاف شرکت ها موجب پاسخ گویی بهتر و مسئولیت پذیری مدیران نسبت به فعالیت ها و تصمیمات و سهام داران آنها می گردد.

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند