منطقه شش انتقال گاز ایران  عامل رونق تولید درصنایع

دنیای اقتصاد- بندرعباس-رضا رفیعی گفت:انجام عملیات انشعاب دوم انتقال گاز به مجتمع گل گهر سیرجان در دو بخش: اتصال خط به شیر انشعاب هات تب خط ۴۲ اینچ ارسنجان/پاریز و اتصال خط ۲۰ اینچ گل گهر به هدر خروجی ایستگاه انتهای خط ۲۴ اینچ گل گهر در برنامه عملیاتی این منطقه قرار گرفت.

وی ضمن اشاره به اتصال نهایی و راه اندازی خط لوله انتقال گاز ۲۴ اینچ مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان به طول ۱۰۰ کیلومتر اظهار داشت: عملیات انشعاب دوم به این مجتمع، علاوه بر اینکه  رونق تولید و اشتغال در این مجتمع را به دنبال داشته است، ظرفیت تولید شبکه برق کشور را به صورت پایدار و مستمر به ۷۲۰ مگاوات در روز افزایش داده است و این موضوع حاکی از اهمیت و تاثیر بسزای پایداری انتقال گاز و نقش پررنگ شرکت ملی گاز در تامین زیر ساخت های مورد نیاز صنایع و تامین آرامش و آسایش مردم ایران در تمام فصول گرم و سرد سال می باشد.

رفیعی با بیان اینکه نیروگاه گهر انرژی و همچنین صنایع تولیدی در مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان نیاز مبرم به خوراک و سوخت پاک دارند افزود: عملیات فوق، انتقال گاز به این مجتمع را از ۲۴۰ میلیون مترمکعب در ماه به ۳۶۰ میلیون مترمکعب افزایش داده است.