دنیای اقتصاد- کیش-عزت اله محمدی با اشاره به افزایش ظرفیت حمل و نقل دریایی در راستای تسهیل تردد مسافران و گردشگران به جزیره گفت: کشتی مسافربری مریم با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی با ظرفیت ۳۲۰ مسافر و سرعتی بالغ بر ۱۷نات در طول هفته هر شب از ساعت ۲۱ و سی دقیقه به بندرچارک و در ساعت ۲۳ از چارک به کیش فعالیت می کند.

محمدی با اشاره به پتانسیل های موجود در بندرگاه تجاری و مسافری جزیره افزود: بندرگاه کیش یکی از زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقلی است که نقش مهمی در خدمات دهی به مسافران و توسعه حوزه گردشگری بر عهده دارد.