آغازتوسعه شبکه تامین و توزیع برق استان هرمزگان

دنیای اقتصاد-بندرعباس-  محمد کریمی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با اعلام این خبراظهار داشت : با اجرای ۳۰۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف با سرمایه گذاری ۱۸۰ میلیارد تومان افق جدیدی فرا روی توسعه شبکه تامین و توزیع برق در این استان گشوده شد.

این طرح ها به صورت تفکیکی ۱۹کیلومتر در بندرخمیر- ۳۳کیلومتر در بندرلنگه- ۲۸کیلومتر در حاجی آباد- ۱۱کیلومتر در بستک- ۶کیلومتر در پارسیان- ۴۱کیلومتر در قشم- ۹کیلومتر در میناب- ۴کیلومتر در سیریک- ۲کیلومتر در رودان- ۱۱ کیلومتر در جاسک و ۱۳۴کیلومتر در بندرعباس اجرا شده است.

وی ادامه داد : برای تامین و توزیع برق مشترکان در نوبت نیز در قالب طرح های افتتاح شده با سرمایه گذاری ۱۶۰ میلیارد تومان ۵ هزار و ۲۰۰ اشتراک جدید به متقاضیان واگذار گردید. به گفته کریمی همچنین طرح برق رسانی به ۵ روستای فاقد برق در استان هرمزگان آغازشد.

این طرح ها با نصب ۱۰دستگاه ترانسفورماتور و احداث ۱۴کیلومتر شبکه توزیع برق سامان یافت و روستاهای احمد آباد بستک- روستای شیلی بستک- روستای آبزالویه حاجی آباد - روستای سربند پرانگی بشاگرد و روستای کرگوه جاسک را برق دار کرد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان هرمزگان همچنین از تامین برق پروژه های شیلات در سطح استان هرمزگان خبر داد و افزود : این طرح نیز با سرمایه گذاری ۸۹ میلیارد تومان و در قالب احداث ۷۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط ترتیب یافت ، طرح یاد شده با اجرای ۱۲ کیلومتر در تیاب میناب - ۲۲کیلومتر در بندرخمیر- ۷ کیلومتر در بندرمقام بندرلنگه- ۱۴کیلومتر در جزیره قشم و ۱۵ کیلومتر در کولغان بندرعباس به بهره برداری رسید.