دنیای اقتصاد-کیش-وحید زارع فکری افزود: برنامه ریزی‌های اجرای طرح از دوسال گذشته آغاز شدو امروز ریال دیجیتال برای نمونه در کشور به میزبانی کیش فعال شد.

وی با اشاره سریع و امن بودن این خدمت، گفت: بانک‌هایتجارت و ملت، ریال دیجیتال را در کیش پشتیبانی می‌کنند.زارع فکری خاطرنشان کرد: در حال پیگیری برای گسترش مراکز ارائه خدمت با ریال دیجیتال در کیش هستیم و در آینده نزدیک، ارز دیجیتال را نیز راه اندازی خواهیم کرد.ساکنان کیش و مسافران کیش می‌توانند با نصب سامانه پات لایف در تلفن همراه مراحل دریافت و پرداخت را با ریال دیجیتال انجام دهند.