تولید بیش از یک میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس

دنیای اقتصاد- بندرعباس-داریوش محمودی با بیان این مطلب افزود: از این میزان انرژی تولیدی بیش از یک میلیارد و ۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزارکیلووات‌ساعت سهم واحدهای بخار و ۳۵ میلیون و ۹۷۵ هزارکیلووات‌ ساعت سهم واحدهای گازی بوده است.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس خاطرنشان کرد: این نیروگاه در خرداد ماه امسال نیز ۴۳۴ میلیون و ۵۹۹ هزار کیلووات‌ساعت برق تولید کرد که سهم واحد‌های بخار ۴۱۶ میلیون و ۱۳۰ هزار و سهم واحد‌های گازی ۱۸ میلیون و  ۴۶۹ هزار کیلووات‌ساعت بوده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تمامی واحد‌های نیروگاه بندرعباس پس از اتمام تعمیرات اساسی ۱۸۰ روزه واحد شماره یک بخار، در مدار بوده و با حداکثر توان عملی، برق ایمن، مستمر و پایدار را تولید می‌کنند.

محمودی در پایان تاکید کرد: نیروگاه بندرعباس با چهار واحد بخاری و دو واحد گازی با ظرفیت یک هزار و ۳۲۰ مگاوات نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق استان هرمزگان دارد.