دنیای اقتصاد-بندرعباس-مسعود بارانی درنشست بررسی آخرین وضعیت پرورش ماهی در قفس هرمزگان،اظهارداشت: استفاده از ظرفیت آب دریا، عدم استفاده از آب شیرین در این طرح با توجه به محدودیت‌های آب شیرین، عدم نیاز به سرمایه گذاری سنگین و ثابت، رشد مناسب ماهی‌ها در دوره هشت تا ده ماهه، طعم خوب ماهی و بازارپسندی را از مهمترین مزایای پرورش ماهی در قفس است.

وی افزود: تولید بالا نسبت به سایر سیستم‌های پرورشی، پائین بودن هزینه‌های ثابت نسبت به سایر روش‌های متداول و تنوع گونه‌ای و امکان استفاده از گونه‌های مختلف پرورشی در قفس از دیگر مزایای پرورش ماهی در قفس است.

مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به ظرفیت های خوب و مستعد پرورش ماهی در قفس در استان هرمزگان اظهار داشت: بدون شک استان هرمزگان با بهره گیری از شعار سال می تواند در بازه زمانی چند ساله پیش رو جهش تولید خوبی در زمینه پرورش ماهی در قفس ایجاد نماید.مسعود بارانی با بیان اینکه پرورش ماهی در قفس نیز مانند دیگر فعالیت های شیلاتی استان هرمزگان از محورهای مهم توسعه و رونق اشتغال، اقتصاد و تولید است، عنوان کرد: میزان مزارع پرورش ماهی در قفس استان طی سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است