دنیای اقتصاد-کیش- رحیم سرهنگی درنشست رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، با بیان اینکه جزیره کیش به واسطه امکانات زیرساختی در زمره مقاصد خوب گردشگری محسوب می شود، گفت : وجود بسیاری امکانات طبیعی و ایجاد زیرساخت های گردشگری این منطقه آزاد کشور هستند ما را برآن داشته به صورت جدی درخصوص بهره گیری از این امکانات برنامه ریزی و اقدام کنیم.

وی افزود: برای رونق گردشگری کیش باید طرحی نو دراندازیم و در این مسیر علاوه بر جوامع و اصناف جزیره کیش نیاز به حمایت و همکاری دفاتر خدمات گردشگری سراسر کشور است.

وی با اشاره به اینکه جزیره کیش باید به سمتی حرکت کند که رویدادهای گردشگری توسط بخش خصوصی برنامه ریزی و اجرا شود وسازمان منطقه آزاد کیش تنها نقش مدیریتی و نظارتی داشته باشد تصریح کرد: یکی از مهمترین موضوعات جزیره کیش ایجاد توسعه پایدار در گردشگری است ازطرفی در فصول گرم سال که جزیره کیش کم گردشگر است نیز برمبنای برنامه ریزی های مناسب، با حفظ انگیزه های سفر به کیش شاهد تنزل گردشگری نباشیم.

سرهنگی درادامه با بیان اینکه امسال مشوق های خوبی برای افزایش انگیزه های سفر و پرواز به کیش دیده شده اظهار داشت: برای تابستان امسال کمپینی با کمک بخش خصوصی راه اندازی شده است که مجموعه ای از رویدادها وتخفیف ها شامل تخفیف های ۶۰ درصدی خرید، اقامت و مراکز پذیرایی است.