علیرضا پرنده‌مطلق استقبال سرمایه‌گذاران از مناقصه واگذاری ساخت نیروگاه‌‌‌های بادی را چشمگیر دانست و خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار برای ۸ ساختگاه باقی‌‌‌مانده به ظرفیت ۴۰۰ مگاوات با برگزاری مناقصه در آینده نزدیک مشخص می‌شود. وی با بیان اینکه تنها یکی از ساختگاه‌‌‌های ۵۰ مگاواتی در این مناقصه در «سربیشه» پیشنهاددهنده‌‌‌ای نداشت، افزود: در مجموع برای ۳۳ ساختگاه از سوی سرمایه‌گذاران پیشنهادهایی ارائه شد. به گفته معاون فنی و مهندسی ساتبا، استان خراسان رضوی با ظرفیت ۷۲۰ مگاوات در ۱۴ ساختگاه بیشترین ظرفیت برای ساخت نیروگاه‌‌‌های بادی را در این مناقصه به خود اختصاص داد که همه این ظرفیت توسط سرمایه‌گذاران، انتخاب و واگذار شد. پرنده‌مطلق با اشاره به نحوه واگذاری ظرفیت ۶۵۰ مگاوات در ۱۰ ساختگاه سیستان و بلوچستان، ادامه داد: در این مناقصه برای ظرفیت ۵۰۰ مگاوات در پنج ساختگاه در «میل نادر» توسط یک شرکت و ظرفیت ۵۰ مگاوات توسط سه شرکت، پیشنهاد وجود داشت و البته سرمایه‌گذاران منتخب در این مناقصه برنده شدند.

وی گفت: همچنین برای دو ساختگاه در «رامشار» با ظرفیت هرکدام ۵۰ مگاوات پیشنهاد وجود داشت؛ اما به دلیل تکمیل ظرفیت شرکت پیشنهاددهنده، پاکت این سرمایه‌گذار باز نشد و در نهایت برنده‌‌‌ای نداشت. این مقام مسوول ادامه داد: در خراسان جنوبی ۹ ساختگاه به ظرفیت ۵۵۰ مگاوات در مناقصه شرکت داده شده بود که از این میزان ۳۰۰ مگاوات برنده نداشت. قزوین نیز با یک ساختگاه به ظرفیت ۵۰ مگاوات در این مناقصه شرکت داده شد که برنده داشت. معاون فنی و مهندسی ساتبا با اشاره به اینکه ۱۰ شرکت بخش خصوصی هرکدام حداقل در یک ساختگاه در این مناقصه برنده شدند، گفت: در مجموع بیشترین ظرفیت واگذار‌شده متعلق به یک شرکت در میل نادر با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات و یک شرکت با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات به تفکیک ۲۵۰ مگاوات در خراسان رضوی و ۲۵۰ مگاوات در خراسان جنوبی است.

پرنده‌مطلق افزود: همچنین یک شرکت با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات در دو ساختگاه در خواف و یک ساختگاه در میل نادر، یک شرکت با دو ظرفیت ۵۰ مگاواتی در تاکستان و خواف، یک شرکت با دو ظرفیت ۵۰ مگاواتی در خواف، یک شرکت با ظرفیت ۷۰ مگاوات در خواف، دو شرکت با ظرفیت هر یک ۵۰ مگاوات در خواف، یک شرکت با ساختگاه ۵۰ مگاوات در خواف و ۱۰ مگاوات در میل نادر و یک شرکت با ظرفیت ۲۰ مگاوات در میل از دیگر برندگان مناقصه بودند. وی ابراز امیدواری کرد: شرکت‌ها هر چه زودتر به احداث نیروگاه‌‌‌ها بپردازند و شاهد بهره‌‌‌وری و مزایای نیروگاه‌‌‌های بادی در آینده نزدیک باشیم. یادآور می‌شود بازگشایی پاکت مناقصه عمومی ساخت نیروگاه‌‌‌های بادی به ظرفیت ۱۹۷۰ مگاوات در چهار استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و قزوین روز یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ در محل سالن مطهری ساتبا انجام شد.