مدیرکل دفتر نظارت بر احداث و تولید نیروگاه‌‌ها ادامه ‌‌داد: پس از صدور مجوز توسط شورای اقتصاد، مناقصه‌‌های لازم برگزار خواهد شد و سپس کار وارد مراحل اجرایی می‌شود. شب نورد درباره روند توسعه انرژی‌‌های تجدیدپذیر در کشور، خاطرنشان‌‌کرد: توسعه انرژی‌‌های تجدیدپذیر در طول ۸سال گذشته فقط از یک روش انجام می‌‌شد. وی گفت: پیش از آن تقریبا تا سال ۱۳۹۴ دولت فقط خودش اقدام به توسعه تجدیدپذیرها کرده بود که از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۹۵ فقط چیزی حدود ۱۰۰ مگاوات احداث شده بود. مدیرکل دفتر نظارت بر احداث و تولید نیروگاه‌‌های سازمان انرژی‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌وری برق ایران ادامه ‌‌داد: از سال ۹۵ و با اجرایی‌‌شدن روش خرید تضمینی برق از محل ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، کار آغاز شد و توسعه تجدیدپذیرها شتاب گرفت و این ظرفیت ۸۰۰ مگاواتی هم که محقق شده مدیون همان روش است.

شب نورد اضافه‌‌کرد: از سال ۱۴۰۰ مدل‌‌های دیگر سرمایه‌گذاری طراحی و تلاش شد از طریق قیمت‌های جذاب و کوتاه‌‌کردن زمان برگشت سرمایه به سرمایه‌گذاران به توسعه تجدیدپذیرها شتاب داد. وی خاطرنشان‌‌کرد: علاوه بر اینها از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید مقرر شد معادل سوخت صرفه‌‌جویی شده نیروگاه‌‌هایی که احداث می‌‌شوند به سرمایه‌گذاران برگشت داده شود که از این محل مصوبه احداث ۴‌هزار نیروگاه خورشیدی در شورای اقتصاد مصوب شد. مدیرکل دفتر نظارت بر احداث و تولید نیروگاه‌‌های سازمان انرژی‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌وری برق ایران گفت: پس از مصوب شدن آن تاکنون چهار مناقصه برگزار شده است که افزون بر ۳‌‌هزار مگاوات برنده مناقصه شدند و پروانه احداث به آنها تعلق‌‌ گرفته است. شب نورد اضافه‌‌کرد: اکنون برندگان مناقصه در مراحل راه‌‌اندازی هستند و این امر فقط در بخش انرژی خورشیدی و از محل ماده ۱۲ است.