مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران ادامه داد: در حال حاضر ۱۲ هزار و ۱۲۸ مگاوات نیروگاه برق‌-آبی وجود دارد که ۷۳درصد اینها تحت پوشش شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران است. رضوی با بیان اینکه هم اکنون ۸ هزار مگاوات نیروگاه برق‌-آبی در حال مطالعه و اجراست گفت: ۳ هزار مگاوات نیروگاه برق-آبی هم اکنون در حال احداث است که برخی از این نیروگاه‌ها ۵۰درصد و برخی ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اما به دلیل تامین نشدن اعتبار همچنان بلاتکلیف مانده است. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر  با اشاره به اینکه بروز مشکل در تامین برق از سال‌های گذشته پیش‌بینی شده بود افزود: هم اکنون نیروگاه برق-آبی چمشیر با پیشرفت فیزیکی ۸۷درصد به‌خاطر ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار همچنان ناتمام مانده است در حالی که ورود این نیروگاه به مدار می‌تواند کمک خوبی در پایداری شبکه برق برای بهار و تابستان سال ۱۴۰۱ باشد. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران با تاکید بر اینکه آب و برق خدمات توسعه‌ای هستند افزود: با قطعی در این دو خدمت مهم، جمعی از مردم دچار مشکل خواهند شد بنابر‌این تامین مالی اینها باید در اولویت باشد. رضوی با اشاره به ضرورت در اولویت قرار گرفتن تامین اعتبار این پروژه‌ها گفت: پیشنهاد این روند برای بودجه ۱۴۰۱ و برنامه توسعه هفتم ارائه و البته همین پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی نیز ارسال شده است تا در قالب طرح مانع‌زدایی از صنعت برق عملیاتی شود.