مصرف برق

بخش صنعتی، مصارف خانگی و بخش کشاورزی سه پیشتاز مصرف برق در اردیبهشت‌ماه هستند. وضعیت مصرف برق کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال نشان می‌دهد، سهم مصرف برق در این ماه در «بخش صنعتی» ۳۴ درصد بوده که بیش از سایر موارد مصرف بوده است. براساس ارزیابی‌ها، واحدهای صنعتی در مدت زمان مذکور ۱۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف کرده و پیشتاز مصرف‌کنندگان برق در کشور بوده‌اند. پس از بخش صنعتی، این «مصارف خانگی» است که با سهم ۴/ ۲۹ درصدی، بیشترین سهم مصرف برق تا پایان اردیبهشت‌ماه را به خود اختصاص داده‌ است. مشترکان خانگی در مدت زمان مورد بررسی، ۱۰ میلیارد و ۵۳۳ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف کرده‌اند. آمارها همچنین حاکی است، «بخش کشاورزی» سومین مصرف‌کننده بزرگ برق در کشور است که با سهم مصرف ۲/ ۱۵ درصدی در سبد مصرفی برق کشور، مصرف بالغ بر ۵ میلیارد و ۴۳۷ میلیون کیلووات ساعت را تجربه کرده است. «مصارف عمومی»، «سایر مصارف (تجاری)» و «روشنایی معابر» هم به‌ترتیب با سهم مصرف ۱۲درصد، ۷/ ۷ درصد و ۷/ ۱ درصد، جایگاه‌های بعدی مصرف برق در کشور را به‌دست آورده‌اند.

سهم مشترکان برق

اما طبقه‌بندی مشترکان برق تا پایان دومین ماه سال چه وضعیتی داشته‌ است؟ براساس آمارهای منتشر شده، تعداد مشترکان برق تا پایان اردیبهشت ۹۸ در بخش کشاورزی بیش از سایر مشترکان بوده است. مطابق  ارزیابی‌ها در این بخش ۴۴۴ هزار مشترک ثبت شده است. بخش صنعت دومین بخشی است که رشد بیشتری در تعداد مشترکان برق را تجربه کرده است. آمارها نشان می‌دهد تا پایان سال قبل، ۲۴۶ هزار مشترک صنعتی ثبت شده که این میزان تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال به عدد ۲۴۸ هزار مشترک رسیده است. آمارها همچنین بیانگر آن است که تعداد مشترکان بخش عمومی تا پایان دومین ماه امسال، ۷/ ۰ درصد رشد داشته است. مطابق با اعداد و ارقام ثبت شده، بخش عمومی تا پایان ۹۷، یک میلیون و ۶۷۰ هزار مشترک برق داشته که این عدد تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال به یک میلیون و ۶۸۲ هزار مشترک رسیده است. پس از سه بخش مذکور، بخش‌های سایر مصارف (تجاری) و خانگی به ترتیب با ثبت ۶۸/ ۰ و ۴۳/ ۰ درصد رشد مشترک نسبت به پایان سال ۹۷، توانسته‌اند میزان مشترکان خود را در اردیبهشت‌ماه امسال به ترتیب به ۴ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۲۸ میلیون و ۸۷۱ هزار برسانند. این دو بخش تا پایان سال گذشته، به ترتیب ۴ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۲۸ میلیون و ۷۴۵ هزار مشترک برق داشته‌اند.

شبکه توزیع

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مجموع طول شبکه فشار متوسط و ضعیف تا پایان اردیبهشت ۹۸ (۸۰۷) نسبت به پایان اسفند ۹۷ (۸۰۳)، ۵/ ۰ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد و ظرفیت ترانسفورماتورهای برق کشور تا پایان اردیبهشت ۹۸ نسبت به پایان اسفند ۹۷، به ترتیب ۶/ ۰ درصد و ۴/ ۰ درصد افزایش داشته است.

برق روستایی

آمارها نشان می‌دهد وضعیت برق روستایی کشور تا پایان اردیبهشت ۹۸ نسبت به پایان سال ۹۷ تغییری نداشته است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، روستاهای برق‌دار شده تا پایان سال گذشته، ۵۷ هزار و ۳۱۷ بوده که این میزان تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال همان ۵۷ هزار و ۳۱۷ روستا باقی‌مانده است. تعداد خانوار روستایی برق‌دار نیز تا پایان سال ۹۷، بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار بوده که این میزان تا پایان اردیبهشت‌ماه ۹۸ هم هیچ تغییری را ثبت نکرده است. همچنین براساس آمار و ارقام موجود، سه بخش «شبکه فشار روستایی»، «ترانسفورماتور روستایی» و «ظرفیت ترانسفورماتور روستایی» نیز در مدت زمان مورد بررسی هیچ تغییری را در شاخص‌های خود به ثبت نرسانده‌اند.

ظرفیت، تولید و نیاز مصرف

ارزیابی‌ها حاکی است که ظرفیت نصب شده نیروگاهی (چرخه ترکیبی، تولید پراکنده و انرژی‌های تجدیدپذیر) تا پایان اردیبهشت ۹۸ به ۲۷هزار و۲۴۳رسیده است. از سوی دیگر، میزان انرژی دریافتی برون‌مرزی در زمان پیک ۹۸، (۱۶۳ مگاوات) نسبت به ماه قبل ۴/ ۴۶درصد کاهش را نشان می‌دهد. در این میان حداکثر نیاز مصرف اصلاح شده سال ۱۳۹۸ در زمان پیک روز نسبت به ماه قبل ۳/ ۳۱ درصد افزایش داشته است. تولید ناویژه انرژی برق کشور از ابتدای سال ۹۸ (۴۵۷هزار و ۴۶ میلیون کیلووات ساعت) نسبت به ماه قبل، ۹/ ۱۲۷ درصد افزایش داشته است. انرژی دریافتی در پایان اردیبهشت ۹۸، نسبت به ماه قبل (۱۱۲ میلیون کیلووات ساعت)، ۹/ ۱۴۲ درصد افزایش داشته است. انرژی ارسالی هم در پایان اردیبهشت ۹۸، نسبت به ماه قبل (۳۲۸ میلیون کیلووات ساعت)، ۰۴/ ۱۴۶ درصد افزایش داشته است.

سوخت مصرفی نیروگاه‌ها

آمارها گویای آن است که گاز مصرفی نیروگاه‌ها تا پایان اردیبهشت ۹۸، نسبت به ماه قبل (۳۵۲۳ میلیون مترمکعب)، ۲۵/ ۱۴۰ درصد افزایش داشته است. میزان گازوئیل مصرفی نیروگاه‌ها تا پایان اردیبهشت ۹۸، نسبت به ماه قبل (۴۷ میلیون لیتر)، ۳۴/ ۶۷۲ درصد افزایش داشته است. میزان نفت کوره مصرفی نیروگاه‌ها هم تا پایان اردیبهشت‌ امسال، نسبت به ماه قبل (۲۵۴ میلیون لیتر)، ۹۵ درصد افزایش داشته است. این درحالی است که مطابق آمارها گاز مصرفی نیروگاه‌های شبکه سراسری تا پایان اردیبهشت‌ماه (۸۴۶۴ میلیون مترمکعب)، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۳ درصد افت را تجربه کرده است. همچنین گازوئیل مصرفی نیروگاه‌های سراسری کشور تا پایان اردیبهشت‌ماه، ۳۶۳ میلیون لیتر بوده که این میزان نسبت به دوره مشابه در سال ۹۷، کاهش ۴۲ درصدی را از سر گذرانده است. در این میان، تنها نفت کوره نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد مصرف ۶۰ درصدی را در کارنامه خود نسبت به مدت مشابه سال قبل (پایان اردیبهشت) ثبت کرده است.

اما بهره‌برداری و پیش‌بینی واحدهای نیروگاهی در سال ۹۸ چه سمت و سویی داشته است؟ براساس آمارهای منتشر شده از سوی شرکت‌های مدیریت شبکه، توسعه منابع آب و نیروی ایران و تولید نیروی برق حرارتی و ساتبا، بهره‌برداری از واحدهای نیروگاهی (چرخه ترکیبی، تولید پراکنده و تجدیدپذیر) در اردیبهشت ۹۸، (۲۳۵ مگاوات) نسبت به فروردین ۹۸، (جمعا ۳۸ مگاوات)، ۴/ ۵۱۸ درصد افزایش داشته است. این درحالی است که بهره‌برداری از واحدهای نیروگاهی (گازی، بخاری، آبی) از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال همگی روی عدد صفر ایستاده است. براساس ارزیابی‌ها، پیش‌بینی می‌شود از خردادماه تا پایان امسال، ۲۳۷۹ مگاوات نیروگاه گازی به مدار تولید وارد شده و به بهره‌برداری برسند. در این میان برای نیروگاه‌های بخاری، مطابق با پیش‌بینی‌ها هیچ عددی برای بهره‌برداری در نظر گرفته نشده است. نیروگاه‌های آبی هم که از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت‌ماه هیچ بهره‌برداری نداشته‌اند، مطابق با پیش‌بینی‌ها از خرداد تا پایان سال ۹۸ معادل ۲۰۹ مگاوات به بهره‌برداری خواهند رسید.

عملکرد بخش انتقال

واکاوی‌ها نشان می‌دهد مجموع طول خطوط انتقال و فوق توزیع برق کشور تا پایان اردیبهشت امسال (۱۲۶هزار و ۳۸ کیلومتر مدار)، نسبت به پایان فروردین ۹۸ (۱۲۵هزار و ۹۷۹ کیلومتر مدار)، ۰۵/ ۰ درصد افزایش داشته است. ظرفیت کل پست‌های برق (انتقال، فوق توزیع و بلافصل) هم تا پایان اردیبهشت ۹۸ نسبت به پایان فروردین ۹۸ (۳۴۹ هزار و ۵۱۴ مگاولت آمپر)، ۱۴/ ۰ درصد افزایش داشته است.

تصویری از شاخص‌های برق

«پیک مصرف برق»، «تغییر پیک مصرف»، «سهم قدرت تولیدی نیروگاه‌ها از کل قدرت تولیدی در زمان پیک مصرف»، «متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی»، «مصرف برق» و «رشد برق» بخشی از شاخص‌هایی است که تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته‌اند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد پیک مصرف برق تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال به عدد ۴۳هزار و ۶۱۴ مگاوات رسیده است. میزان تغییر پیک مصرف جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته نیز حاکی است تا پایان اردیبهشت ۹۸ معادل ۵ درصد افزایش داشته است. سهم قدرت تولیدی نیروگاه‌ها از کل قدرت تولیدی در زمان پیک مصرف، در بخش نیروگاه‌های حرارتی تا پایان اردیبهشت‌ماه، ۶/ ۸۲ درصد و سهم انرژی‌های نو و برقابی ۴/ ۱۷ درصد بوده است. مصرف برق هم در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال ۱۳۹۸، در مشترکان خانگی ۱۰ هزار و ۵۳۳ میلیون کیلووات ساعت، در مشترکان عمومی ۴۳۲۲ میلیون کیلووات ساعت، در مشترکان کشاورزی ۵۴۳۷ میلیون کیلووات ساعت، در مشترکان صنعتی ۱۲۱۸۰ میلیون کیلووات ساعت، در مشترکان تجاری ۲۷۶۷ میلیون کیلووات ساعت و روشنایی معابر ۶۱۲ میلیون کیلووات ساعت بوده است. در این بین رشد مصرف برق در دو ماه منتهی به اردیبهشت ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ معادل ۶/ ۱ درصد کاهش را تجربه کرده است.

گزارش عملکرد تجدیدپذیرها

اما ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک (دولتی و غیردولتی) نصب شده تا پایان اردیبهشت ۹۸ چگونه بوده است؟ آمارها نشان می‌دهد ظرفیت کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک (۷۲۴ مگاوات) تا پایان اردیبهشت ۹۸ نسبت به ماه گذشته (۱۸ مگاوات) ۵/ ۲ درصد افزایش داشته است. همچنین ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک (فتوولتائیک و برقابی کوچک) تا پایان اردیبهشت ۹۸ (جمعا ۲/ ۴۱۲ مگاوات) نسبت به ماه گذشته (۴/ ۳۹۴مگاوات) ۵/ ۴ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر در اردیبهشت ۹۸ نسبت به ماه گذشته ۲۹ درصد افزایش داشته است. اجتناب از انتشار گازهای گلخانه‌ای، مصرف سوخت فسیلی و مصرف آب در اردیبهشت ۹۸ نسبت به ماه قبل به ترتیب ۳۳/ ۲۸، ۲۸ و ۳۱/ ۲۶ درصد افزایش داشته است. اما از پروژه‌های تجدیدپذیر و پاک درحال نصب امسال چه آمار و اطلاعاتی منتشر شده است؟ ارزیابی داده‌‌های آماری گویای آن است که از محل قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، ۳۰۰ مگاوات پروژه‌های در دست احداث در دستور کار قرار گرفته است. همچنین از محل سوخت صرفه‌جویی شده موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارقام نظام مالی کشور، ۳۰۰ مگاوات پروژه در دست احداث تعبیه شده است. از محل مصوبه شماره مورخ ۲۵ شهریور ۹۵ هیات وزیران (۲۰ درصد برق تجدیدپذیر) هم ۱۰۰ مگاوات برق در دست احداث است. براساس ارزیابی‌ها، جمع پروژه‌های تجدیدپذیر و پاک درحال نصب در سال ۹۸ به عدد ۷۰۰ مگاوات خواهد رسید.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند